กฟผ.จ่อดึงงบกองทุนอนุรักษ์ฯหนุนใช้ “มอไซค์ไฟฟ้า” 5 พันคัน

USD/JPY giao dịch trong ngưỡng 108,35
มาตรการเยียวยา’โควิด’รอบใหม่ เน้นลดค่าครองชีพประชาชน
Tỷ giá AUD/USD ở gần mức thấp trong 18 tháng sau khi Úc phát hành dữ liệu tiền lương

กฟผ.ได้ประสานความร่วมมือกับกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) มีแนวคิดจะใช้เงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน และงบของ กฟผ.มาสนับสนุนให้กลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงน้ำมันปรับเปลี่ยนมาใช้รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าแทน ซึ่งมีเป้าหมายจะเริ่มนำร่องระยะแรก ประมาณ 5,000 คัน ก่อนขยายผลไปสู่ตลาดอย่างแพร่หลายต่อไป

นอกจากนี้ กฟผ.ได้นำเสนอแผนการส่งเสริมจักรยานยนต์ไฟฟ้า ของ กฟผ. ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ และแนวทางการส่งเสริมในอนาคต โดยปัจจุบัน กฟผ. ได้ผลิตจักยานยนต์ไฟฟ้าต้นแบบจำนวน 51 คัน อีกทั้ง กฟผ. ได้มอบฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 เป็นจำนวน 20 รุ่น หรือ 12,500 แผ่น ให้กับผู้ประกอบการผลิตจักรยานยนต์ไฟฟ้า

แหล่งข่าว กฟผ.จ่อดึงงบกองทุนอนุรักษ์ฯหนุนใช้ “มอไซค์ไฟฟ้า” 5 พันคัน, Bangkokbiznews, 10 ก.พ. 2564

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi