ครม.ไฟเขียวเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.52 แสนล้านบาท

“Trợ lý thông minh” Alexa của Amazon đang gặp phải những vấn đề lớn
Thị trường điều chỉnh, khối ngoại tích cực mua ròng
Tỷ giá ngoại tệ ngày 24/4: Đồng USD leo thang, Euro giảm

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบกรอบแนวคิดการจัดทำแผนงานหรือโครงการภายใต้แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมฯ ตามบัญชีท้ายพระราชกำหนดฯ วงเงิน 4 แสนล้านบาท ในรอบที่ 2 วงเงินรวม 1.52 แสนล้านบาท

ประกอบไปด้วย 4 กลุ่มแผนงาน/โครงการ ประกอบด้วย 4 กลุ่มแผนงาน/โครงการหลัก ได้แก่

1.กลุ่มแผนงานโครงการส่งเสริมการจ้างงานและพัฒนาทักษะอาชีพเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไป

2.กลุ่มแผนงาน/โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชนบนพื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของท้องถิ่น

โดยโครงการนี้ประเมินว่าจะเกิดผลต่อระบบเศรษฐกิจในช่วงที่เหลือของปี 2563 ต่อเนื่องไปจนถึงปี 2564 โดยคาดว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 4/ ปีนี้ประมาณ 0.2% ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจไม่หดต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ -6% และในปี 2564 จีดีพีจะเพิ่มขึ้น 0.25%

ทั้งนี้ เงินกู้ในระยะที่ 2 ยังมีการกันวงเงินสำหรับโครงการคนละครึ่งในระยะที่ 2 ไว้ด้วยในวงเงินประมาณ 3 หมื่นล้านบาท โดยคาดว่าจะช่วยให้ประชาชนได้ประโยชน์เพิ่มขึ้นจำนวน 10 ล้านคน ลดภาระค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยอย่างน้อย 100,000 ร้านค้า เพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 6 หมื่นล้านบาท คาดการณ์ว่าเงินกู้ในระยะที่ 2 จะช่วยการรักษาการจ้างงานและจ้างงานใหม่ รวมกว่า 310,000 ราย

ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและวางรากฐานการพัฒนาในระยะต่อไปได้กว่า 160,000 ราย ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการในระดับชุมชนทั้งภาคการผลิตและบริการทั้ง 76 จังหวัด และช่วยเพิ่มพื้นที่ทำการเกษตร 96.4 ล้านไร่ จะมีการเก็บกักน้ำได้มากขึ้นด้วยการบริหารจัดการระบบน้ำชุมชน

นายอนุชากล่าวต่อว่าโครงการฯเงินกู้ในระยะที่ 2 เป็นการอนุมัติกรอบการใช้เงินกู้ 4 แสนล้านบาทเพิ่มจากกรอบระยะที่ 1 ที่มีการอนุมัติไปก่อนหน้าแล้ว 9.24 หมื่นล้านบาท โดยวงเงินในระยะที่ 1 มีการเบิกจ่ายไปแล้วประมาณ 4.3 พันล้านบาท

แหล่งข่าว ครม.ไฟเขียวเงินฟื้นฟูเศรษฐกิจ 1.52 แสนล้านบาท, Bangkokbiznews, 23 พ.ย. 2563
Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi