ครึ่งปี แบรนด์ใช้จ่ายโฆษณาเพิ่ม 8% ทีวี อินเตอร์เน็ต มาแรงต่อเนื่อง

อุตสาหกรรมน้ำมันของสหรัฐฯพยายามเป็นพันธมิตรกับ Farm Belt
Người đàn ông chết trong vụ cháy Trump Tower đã cố gắng bán căn hộ của mình với giá 2,5 triệu USD sau khi Trump trúng cử
NZD/USD: Cố gắng phục hồi mặc dù dữ liệu nhà ở của New Zealand yếu

นีลเส็น เปิดเผยภาพรวมเม็ดเงินโฆษณาเดือนมิถุนายน 2564 สะพัด 8,674 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ส่งผลให้ 6 เดือนแรก อุตสาหกรรมมีมูลค่า 53,640 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8% เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน แบ่งตามสื่อ ทีวีครองเม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 60% หรือมูลค่า 32,097 ล้านบาท เติบโต 10% รองลองมาคือสื่ออินเตอร์เน็ต 11,400 ล้านบาท เติบโต 20% สื่อนอกบ้านและสื่อเคลื่อนที่ 4,935 ล้านบาท หดตัว 8% สื่อในโรงภาพยนตร์ 1,771 ล้านบาท เติบโต 6% วิทยุ 1,576 ล้านบาท หดตัว 11% สิ่งพิมพ์ 1,528 ล้านบาท หดตัว 13% และสื่อในห้าง 333 ล้านบาท เติบโต 7%

ส่วนอุตสาหกรรมที่ใช้จ่ายเงินโฆษณา ได้แก่ กลุ่มอาหารและเครื่องดื่มมูลค่า 9,378 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31% กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส่วนบุคคลและเครื่องสำอาง 7,871 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% กลุ่มยานยนต์ (Automotive) มูลค่า 3,115 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% ส่วนกลุ่มที่ใช้จ่ายลดลง ได้แก่ กลุ่มธุรกิจสื่อสารและโทรคมนาคม 1,975 ล้านบาท ลดลง 10% และกลุ่มการเงินการลงทุน 1,889 ล้านบาท ลดลง 15% แต่กลุ่มธุรกิจบันเทิงใช้จ่ายลดลงสูงสุด 68% มูลค่าเพียง 91 ล้านบาท และธุรกิจท่องเที่ยวลดลง 59% ใช้จ่าย 529 ล้านบาท

สำหรับบริษัทที่ใช้เม็ดเงินโฆษณาสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ บริษัท ยูนิลีเวอร์(ไทย)โฮลดิ้งส์ จำกัด มูลค่า 2,734 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 57% บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด มูลค่า 1,538 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 49% และบริษัท พร็อคเตอร์ แอนด์ แกมเบิล (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า 1,183 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 26%

แหล่งข่าว ครึ่งปี แบรนด์ใช้จ่ายโฆษณาเพิ่ม 8% ทีวี อินเตอร์เน็ต มาแรงต่อเนื่อง, bangkokbiznews, 13 ก.ค. 2564

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi