คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ วาระสาม “ส.ว.” เห็นชอบ2เสียง ไม่ครบเกณฑ์ 1ใน3

Visa รายงานการใช้จ่ายคริปโตมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ในครึ่งปีแรกของปี 2564
ดอลลาร์ถอยลงจากจุดสูงสุดในรอบเดือน
HomePod 349 USD của Apple chỉ là chiếc loa thông minh đắt thứ 2 mà bạn có thể mua

สำหรับผลการลงคะแนนอย่างเป็นทางการนั้น เมื่อเวลา 23.20 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย รองประธานวุฒิสภา ได้แจ้งผลการลงคะแนนร่างรัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่… ) พ.ศ…. (แก้ไขมาตรา 256 และเพิ่มหมวดใหม่ว่าด้วยการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่) ในวาระสาม หลังจากใช้การออกคะแนนเสียงด้วยการขานชื่อ ผลปรากฎว่า มีคะแนนเห็นชอบ จำนวน 208 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 206 เสียง และส.ว. 2 เสียง ขณะที่เสียงไม่เห็นชอบ 4 เสียง เป็นส่วนของส.ว. จำนวน 4 เสียง ทั้งนี้มีผู้ที่งดออกเสียง จำนวน 94 เสียง แบ่งเป็นส.ส. 10 เสียง และ ส.ว. 84 เสียง

ทั้งนี้มีคะแนนที่ ไม่ประสงค์ลงคะแนน จำนวน 136 เสียง แบ่งเป็น ส.ส. 9 เสียง และ ส.ว. 127 เสียง ดังนั้นถือว่าคะแนนเสียงเห็นชอบ จำนวน 208 เสียง ซึ่งคะแนนดังกล่าวไม่ถึงเกณฑ์กึ่งหนึ่ง 369 คน ดังนั้นที่ประชุมมีมติไม่เห็นชอบด้วยที่จะให้ร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่…) พ.ศ…แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 256 และเพิ่มหมวด 15/1 ออกใช้เป็นรัฐธรรมนูญ

แหล่งข่าว คว่ำร่างรัฐธรรมนูญ วาระสาม “ส.ว.” เห็นชอบ2เสียง ไม่ครบเกณฑ์ 1ใน3, Bangkokbiznews, 18 มี.ค. 2564

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi