จับตาจีนนำเข้าสินค้าไทยลดลง เพราะหันมาผลิตเองมากขึ้น

“Trung Quốc đề xuất mua thêm 25 tỷ USD hàng hóa Mỹ trong năm nay”
การวิเคราะห์คลื่น EURNZD 4 มกราคม 2564
Các bậc thầy về đầu tư giá trị khuyên gì về việc nắm giữ cổ phiếu khi thị trường biến động mạnh như hiện nay?

สนค. เปิดเผยว่า การค้า การส่งออกของไทยในอนาคต อาจได้รับผลกระทบจากยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบวงจรคู่ขนานของจีน ซึ่งเป็นนโยบายหลักในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 5 ปี (ปี 64-68) ซึ่งจะทำให้จีนมุ่งขยายตลาดในประเทศ ลดพึ่งพาการนำเข้า ในอุตสาหกรรมอันได้แก่ อุตสาหกรรมเทคโนโลยี เช่น สารกึ่งตัวนำ วงจรรวม อุตสาหกรรมพลังงานที่ใช้พลังงานหมุนเวียนมากขึ้น และอุตสาหกรรมอาหาร

แหล่งข่าว จับตาจีนนำเข้าสินค้าไทยลดลง เพราะหันมาผลิตเองมากขึ้น, ไทยรัฐ, 13 ม.ค. 2564

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi