ชูตลาดทุนสร้างการเติบโตอย่างสมดุล กลยุทธ์ 3 ปีตลาดหลักทรัพย์

Không chỉ ở Nhật Bản, tình trạng người già tìm tới cái chết đang tăng kỷ lục tại Singapore
หุ้นเอเชียแปซิฟิกขยับขึ้นหลังหุ้นเกมจีนเด้งกลับ
Singapore sẽ không hạn chế các loại tiền số.

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงทิศทางการดำเนินงานกลุ่มตลาดหลักทรัพย์ประจำปี 64 ว่า คาดว่ามูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดรวม (มาร์เกตแคป) ของหุ้นไอพีโอปี 64 จะยังอยู่ในระดับสูงใกล้เคียงกับปีก่อนที่ทำได้ 555,000 ล้านบาท สูงสุดเป็นอันดับ 8 ของโลก และอันดับ 2 ในภูมิภาคเอเชีย โดยเป้าหมายธุรกิจอยู่ใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ตามนโยบายของภาครัฐ

สำหรับแผนกลยุทธ์ระยะ 3 ปีข้างหน้า (64-66) อยู่ภายใต้แนวคิด “Redefine Thai Capital Market Resiliency…ก้าวต่อไปตลาดทุนไทย สู่ความแข็งแกร่งของประเทศ” โดยมุ่งบูรณาการด้านนวัตกรรม สร้างประสิทธิภาพสูงสุดให้กับผู้มีส่วนร่วมในตลาดทุน ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯได้ปรับตัวสู่วิถีธุรกิจใหม่ (Next Normal) พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้ลงทุน และเป็นแหล่งระดมทุนที่สำคัญของประเทศ ตอบสนองความท้าทายในโลก ดังนั้น กรอบการพัฒนา 3 ปีข้างหน้าจึงมีเป้าหมายเพื่อสร้างโอกาสการเติบโตของประเทศอย่างมีสมดุลทั้งธุรกิจและสังคม (Balanced Growth) เพื่อให้ตลาดทุนเป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน

แหล่งข่าว ชูตลาดทุนสร้างการเติบโตอย่างสมดุล กลยุทธ์ 3 ปีตลาดหลักทรัพย์, ไทยรัฐ, 11 ม.ค. 2564

 

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi