46 doanh nghiệp bị nhắc nhở vì chưa công bố BCTC bán niên soát xét 2021

EVS: VN-Index sẽ đi ngang trong tháng 4, chú ý nhóm thủy sản và dệt may
Top 10 Doanh nghiệp bền vững 2021, Traphaco khẳng định sức bền tăng trưởng
Vợ Chủ tịch DIG thoái phần lớn vốn tại vùng đỉnh lịch sử

Finnews24.com – 46 doanh nghiệp bị nhắc nhở vì chưa công bố BCTC bán niên soát xét 2021

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa thông báo nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét…

Cụ thể, HNX thông báo về việc nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường đối với 46 tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn chậm công bố thông tin (30 ngày) so với thời gian quy định chung đối với báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Trong đó, có 38 doanh nghiệp đang trong diện bị hạn chế giao dịch, 5 doanh nghiệp bị đình chỉ giao dịch và 03 doanh nghiệp giao dịch bình thường:

Danh sách bị hạn chế giao dịch gồm: AGF, ATG, AVF, BT6, CAD, CLG, DIC, DNY, DPS, FDG, G20, GTT, HDO, HKB, HLA, HPI, HVG (HN:HVG), ICF, KAC (HM:KAC), KHL, KSK, MES, NHP, NTB, PPI, PSG, PVA, PVE, PVH, PX1, PXC, SDH. SGO (HN:SGO), SHG, SPP, STL, TCK, VSF.

5 tổ chức bị đình chỉ giao dịch gồm: BGM, KSA, KSS, MTM, VSP và 3 tổ chức giao dịch bình thường gồm: CMD, ILA, XPH.

HNX đề nghị các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên giải trình, đưa ra phương án khắc phục tình trạng bị nhắc nhở vi phạm trên toàn thị trường và công bố thông tin báo cáo tài chính bán niên 2021 đã được soát xét.

Trong trường hợp các tổ chức đăng ký giao dịch quy mô lớn nêu trên tiếp tục vi phạm, HNX sẽ xem xét xử lý theo quy định hiện hành.

Khang Di

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi