5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới

0
28
baongoaihoi-vnfxtoday

Trong số 100 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2020 do InterBrand công bố có 15 thương hiệu ôtô. Dưới đây là 10 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới năm 2020.

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - thuong hieu o to 1 1603357315

1. Toyota

Xếp hạng trong Top 100: 7

Giá trị thương hiệu năm 2020: 51,6 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -8%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - thuong hieu o to 2 1603357315

2. Mercedes-Benz

Xếp hạng trong Top 100: 8

Giá trị thương hiệu năm 2020: 49,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -3%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - thuong hieu o to 3 1603357315

3. BMW 

Xếp hạng trong Top 100: 11

Giá trị thương hiệu năm 2020: 39,8 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -4%

Quốc gia: Đức (Ảnh: Bloomberg)

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - thuong hieu o to 4 1603357316

4. Honda

Xếp hạng trong Top 100: 20

Giá trị thương hiệu năm 2020: 21,7 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: -11%

Quốc gia: Nhật Bản (Ảnh: Bloomberg)

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - gia tri thuong hieu 9 1603358598

5. Hyundai

Xếp hạng trong Top 100: 36

Giá trị thương hiệu năm 2020: 14,3 tỷ USD

Tăng/giảm giá trị thương hiệu so với năm 2019: 1%

Quốc gia: Hàn Quốc (Ảnh: Reuters)

5 thương hiệu ôtô giá trị nhất thế giới - thuong hieu o to 6 1603357316
Theo Vietnam Business Insider
https://vietnambusinessinsider.vn/10-thuong-hieu-oto-gia-tri-nhat-the-gioi-14511.html
SHARE