55 mã chứng khoán bị cắt margin trong quý 3/2022

Chứng khoán châu Âu (1/11) tăng điểm: Tuần bận rộn của Ngân hàng Trung ương bắt đầu
Hợp đồng tương lai châu Âu cao hơn; Chính sách nới lỏng tiền tệ của Trung Quốc giúp cải thiện tình hình
Chứng khoán trong nước (7/9) tăng trên cổ phiếu ngân hàng

Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 3/2022. Cụ thể như sau:

19 mã cổ phiếu thuộc diện bị cảnh báo: AAM, CIG, DLG, DXV, FLC, HAI, HNG, NVT, OCG, PIT, RDP, ROS, SCD, SMA, TCR, TNI, TTF, VAF, VOS.

20 thuộc diện bị kiểm soát: AST, HAG, HOT, HU1, HU3, HVN, JVC, LCM, MCG, PMG, PTC, PTL, QBS, SII, SJD, TDH, TGG, UDC, VFG, VNS.

7 mã thuộc diện thời gian niêm yết dưới 6 tháng: APC, CTR, EVF, FUEKIV30, GMH, HHV, PGV.

6 mã có lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ trên BCTC kiểm toán hoặc hợp nhất kiểm toán năm 2021 là số âm: APC, CII, CTI, PNC, SKG, VIC.

2 mã chậm công bố thông tin BCTC kiểm toán 2021 quá 5 ngày làm việc kể từ khi hết hạn công bố: POM, VMD.

Riêng mã FIR thuộc trường hợp chưa đủ thời gian 6 tháng đưa vào danh sách không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi