ABS báo lãi ròng 2021 tăng 37%

Kinh doanh dưới giá vốn, SKG báo lỗ ròng gần 39 tỷ đồng trong năm 2021
SZC báo lãi sau thuế năm 2021 tăng 74%, vượt kế hoạch 84%
ACV lại thoát lỗ nhờ doanh thu tài chính

Theo giải trình của ABS, doanh thu quý 4/2021 giảm 35% so cùng kỳ, còn hơn 484 tỷ đồng, do giá phân bón tăng cao trong khi giá nông sản không tăng thậm chí giảm sâu, làm ảnh hưởng đến việc tiêu thụ phân bón.

Tuy nhiên, trong giai đoạn này, lợi nhuận ròng của ABS vẫn tăng 44% so với quý 4 năm trước, lên hơn 53 tỷ đồng, nhờ khoản lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng cổ phần đã đầu tư trước đó.

Lũy kế cả năm 2021, ABS ghi nhận doanh thu thuần gần 1,200 tỷ đồng, tăng 9% so cùng kỳ. Lợi nhuận ròng gần 66 tỷ đồng, tăng 37%, chủ yếu do doanh thu tài chính gấp 215 lần cùng kỳ, đạt gần 73 tỷ đồng

Năm 2021, ABS đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 1,200 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 57 tỷ đồng, lần lượt tăng 9% và 19% so với kết quả 2020. Như vậy, ABS đã vượt 15% mục tiêu lợi nhuận cả năm.

Cuối năm 2021, tổng tài sản của ABS tăng 36% so với đầu năm, lên hơn 1,593 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn chiếm 72% tổng tài sản, giá trị gần 1,139 tỷ đồng;

Đáng chú ý, Công ty có phát sinh mới khoản đầu tư tài chính ngắn hạn hơn 340 tỷ đồng. Đây là khoản đầu tư vào 32.4 triệu cp, chiếm 72% vốn của CTCP VCD Riverbank.

Tính đến cuối năm, ABS đang có dư nợ vay ngắn hạn hơn 471 tỷ đồng, tăng 32% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi