ACL báo lãi ròng năm 2021 tăng 51%

Kienlongbank lần đầu tiên báo lãi trước thuế vượt mốc 1,000 tỷ đồng
RTB báo lãi ròng 2021 đạt 284 tỷ đồng, vượt kế hoạch đề ra
Habeco dự chi gần 552 tỷ đồng trả cổ tức

Cụ thể, trong năm 2021, ACL ghi nhận doanh thu thuần tăng 27%, lên hơn 1,213 tỷ đồng. Tuy nhiên, giá vốn tăng mạnh hơn đà kìm hãm đà tăng của lãi gộp, chỉ đạt 154 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí tài chính giảm 26%, xuống còn 34 tỷ đồng do biến động lớn từ chi phí lãi vay. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm 6%, xuống còn 29 tỷ đồng do giảm chi phí nhân viên.

Ngược lại, chi phí bán hàng tăng 8%, lên hơn 48 tỷ đồng. Trong đó, phí vận chuyển giảm 80% nhưng phí kiểm nghiệm, phí vi sinh lại tăng gấp 7 lần.

Sau cùng, doanh nghiệp thủy sản báo lãi ròng 2021 tăng 51%, lên gần 43 tỷ đồng.

Riêng trong quý 4/2021, ACL ghi nhận doanh thu thuần tăng 5%, lên gần 313 tỷ đồng và lãi ròng tăng 18%, đạt hơn 17 tỷ đồng.

Về kế hoạch kinh doanh 2021, ACL dự kiến đem về 1,400 tỷ đồng doanh thu và 80 tỷ đồng lãi trước thuế. Như vậy so với kế hoạch, doanh nghiệp thủy sản đã thực hiện được 87% chỉ tiêu doanh thu và 59% chỉ tiêu lãi trước thuế 2021.

Tại thời điểm 31/12/2021, tổng tài sản của ACL ghi nhận gần 1,458 tỷ đồng, giảm 12% so với hồi đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 43%, ghi nhận gần 137 tỷ đồng.

Hàng tồn kho của ACL cũng giảm 12%, xuống còn 853 tỷ đồng. Trong đó, chi phí sản xuất kinh doanh dở dang chiếm 27%, ghi nhận hơn 229 tỷ đồng (giảm 45%) và thành phẩm chiếm 66%.

Xét về cơ cấu nợ, nợ phải trả ghi nhận gần 728 tỷ đồng, giảm 25% so với con số đầu năm. Trong đó, ACL chủ yếu vay nợ ngắn hạn, giá trị gần 596 tỷ đồng, giảm 33%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi