AIC có lãi quý 1 gấp gần 10 lần cùng kỳ

Kết luận điều tra vụ đường dây 200 triệu lít xăng lậu
Họp Chính phủ thường kỳ tháng 3: Kinh tế-xã hội phục hồi tích cực trong quý 1/2022
Bộ trưởng Trần Văn Sơn: Chống dịch hiệu quả, kinh tế quý 1 khởi sắc

Trong quý 1 năm nay, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của AIC có kết quả khả quan với doanh thu phí bảo hiểm thuần tăng 87% so cùng kỳ, đạt gần 278 tỷ đồng, dẫn đến doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 32%, đạt gần 517 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, lợi nhuận giảm 38%, còn gần 17 tỷ đồng, do không còn được hoàn nhập dự phòng đầu tư tài chính hơn 13 tỷ đồng như cùng kỳ và chi phí kinh doanh chứng khoán cao gấp 7.4 lần, lên hơn 9 tỷ đồng.

Với hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng mạnh, nên dù lợi nhuận đầu tư tài chính giảm, AIC vẫn có lãi ròng gấp 9.9 lần cùng kỳ, lên hơn 16 tỷ đồng.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khả quan, trong kỳ, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của AIC cũng tích cực khi chuyển từ âm hơn 36 tỷ đồng sang dương hơn 41 tỷ đồng trong quý 1, chủ yếu do tiền thu từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

Tính đến cuối quý 1/2022, tổng tài sản của AIC tăng 6% so với đầu năm, lên mức hơn 3,674 tỷ đồng, chủ yếu do khoản đầu tư dài hạn tăng 54%, đạt hơn 1,174 tỷ đồng.

Nợ phải trả gần 2,606 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm, chủ yếu nằm ở dự phòng nghiệp vụ gần 1,882 tỷ đồng, tăng 4%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi