AMP đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng 31%, bám sát kế hoạch thoái vốn của Bộ Quốc phòng

ADB: Khoảng 90% số lao động Việt Nam bị mất việc đã ngừng tìm việc làm mới
Bộ Tài chính tìm cách tháo gỡ vướng mắc trong thực hiện giảm thuế GTGT xuống 8%
Bộ GTVT đề nghị nghiên cứu giảm phí, lệ phí do nhiên liệu tăng giá

Về mặt thuận lợi, trong bối cảnh dịch bệnh dự kiến còn diễn biến lâu dài, Chính phủ chủ trương vừa phòng dịch vừa phát triển kinh tế, tiếp tục ưu tiên ngân sách cho y tế tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh của Công ty.

Tuy vậy, Công ty vẫn còn gặp nhiều thách thức, dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến lâu dài. Chính phủ siết chặt hoạt động đấu thầu thiết bị y tế; tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động y tế.

Song song đó, Công ty gặp hạn chế về nguồn vốn, dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thiếu hụt nhân sự kinh doanh.

Về mặt sản xuất kinh doanh, các nguyên liệu chính và tá dược đa số vẫn phải nhập khẩu (80-90%), dẫn đến giá cả biến động tăng. Máy móc hầu hết có tuổi đời cao, công nghệ lạc hậu nên hiêu quả khai thác chưa cao, hay hỏng hóc, chi phí sửa chữa lớn, công suất thấp (50-60% công suất thiết kế).

Năm 2022, AMP đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 1,380 tỷ đồng, tương đương 101% kết quả năm 2021 và lợi nhuận trước thuế đạt 8 tỷ đồng, tăng 31%.

Về công tác quản trị, AMP sẽ bám sát các cơ quan của Bộ Quốc phòng, tham gia tiến trình thoái hết phần vốn Nhà nước khi có quyết định của Bộ (29%). Công ty cũng chuẩn bị thoái dần vốn chủ sở hữu tại các Công ty 120, 130, Công ty liên danh Vinahankook.

Đối với công tác sản xuất kinh doanh, AMP tập trung tăng cường mở rộng thị trường trong nước, nghiên cứu các cơ hội xuất khẩu hàng hóa. Đề xuất cổ đông lớn phương án đầu tư dự án nhà máy sản xuất dược. Thành lập sàn giao dịch nguyên liệu sản xuất dược quy mô lớn. Phát triển đa dạng các kênh bán hàng chủ yếu là thực phẩm chức năng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi