API: Lãi 2021 hơn 200 tỷ đồng, vượt 34% kế hoạch

Nhóm công ty đấu giá đất Thủ Thiêm vay hơn 14.000 tỷ đồng trái phiếu
Bloomberg News: Định giá Sàn giao dịch tiền điện tử Kraken tăng lên gấp đôi
Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình tổ chức Lễ Tổng kết 2021 – Khỏe để bứt phá

Kết thúc năm 2021, doanh thu thuần của API ghi nhận hơn 1,168 tỷ đồng, gấp 2.4 lần so với năm 2020. Trong đó, doanh thu từ hoạt động kinh doanh bất động sản chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 1,113 tỷ đồng. Biên lãi gộp trong năm tăng từ 32% lên 35%.

Kết quả là API báo lãi ròng 2021 đạt gần 202 tỷ đồng, gấp gần 4 lần năm 2020.

Trước đó, vào ngày 03/11/2021, API đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2021, một trong những nội dung được thông qua tại Đại hội là điều chỉnh kế hoạch kinh doanh của Công ty trong năm 2021. Theo đó, mục tiêu tổng doanh thu và lãi sau thuế của API được điều chỉnh lên 946 tỷ đồng và 150 tỷ đồng, lần lượt tăng 63% và gấp 2.4 lần chỉ tiêu được đề ra trước đó.

Và với kết quả đạt được trong năm, API vẫn lần lượt  vượt 26% mục tiêu doanh thu và hơn 34% mục tiêu lợi nhuận sau thuế sau điều chỉnh.

Trên bảng cân đối, tổng tài sản của API tại thời điểm cuối năm 2021 ở mức hơn 2,850 tỷ đồng, giảm 3% so với đầu năm. Giá trị khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng tài sản là hàng tồn kho giảm 11%, còn gần 1,526 tỷ đồng.

Tổng nợ phải trả của API vẫn vượt vốn chủ sở hữu thực góp nhưng khoảng cách đã được thu hẹp còn gần 1,623 tỷ đồng từ 2,038 tỷ đồng. Nguyên nhân là do nợ phải trả của Công ty giảm 17% trong khi vốn chủ sở hữu tăng 5%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi