AUD/NZD hướng tới mức kháng cự kênh hàng ngày

Tin tức Forex hôm nay

Tin tức Forex hôm nay, AUD/NZD đang trong xu hướng giảm tổng thể dài hạn hơn cho năm 2021 nhưng nó đã đạt mức thấp nhất hàng tuần và hỗ trợ 1,0416.

Phần sau minh họa con đường có khả năng xảy ra sự giao nhau giữa kênh giảm và kênh ngang có khung thời gian thấp hơn. 

Biểu đồ hàng tuần

Hành động giá hàng tuần cho thấy hỗ trợ hàng tuần cuộc họp chéo.

Việc phá vỡ ở đó mở ra nhiều rủi ro giảm giá hơn. 

Trong khi đó, những con bò đực sẽ tìm kiếm một thử nghiệm của kênh kháng cự gần 1.0460, nơi mà sự thất bại có thể dẫn đến việc kiểm tra lại mức hỗ trợ bảo vệ mức thấp hàng tuần. 

Nguồn FXStreet.com

Những kiến thức tài chính cơ bản mà các nhà đầu tư nên nắm rõ

SHARE