AUD/USD ít dao động sau khi dữ liệu thương mại và bán lẻ của Úc vượt dự báo

"
"

AUD/USD hầu như không di chuyển mặc dù số liệu bán lẻ và số dư thương mại vượt dự báo của Úc.

"
"

Doanh số bán lẻ ước tính tốt hơn nhưng cho thấy chi tiêu của người tiêu dùng chậm lại đáng kể trong tháng Ba.

Chi tiêu tiêu dùng, như được biểu thị bằng doanh số bán lẻ, tăng với tốc độ điều chỉnh theo mùa là 0,3% so với tháng trước, đánh bại mức tăng 0,2% dự kiến. Tuy nhiên, con số thực tế đánh dấu sự giảm tốc đáng kể trong chi tiêu từ mức tăng trưởng 0,9% đã đăng ký vào tháng Hai.

Hơn nữa, thặng dư thương mại của Úc đã mở rộng tới 4.949 triệu đô la Úc vào tháng 3, vượt dự báo là 4.300 triệu đô la Úc. Tuy nhiên, thặng dư đã thu hẹp với số liệu được điều chỉnh tăng lên trước đó là 5.141 triệu đô la Úc. Quan trọng hơn, xuất khẩu giảm 2%, khiến những nhà đầu cơ AUD không nhìn thấy nhiều động lực mua vào đồng tiền này.

"
"

Do đó, cặp AUD/USD hầu như không di chuyển từ mức 0,6995 được thấy trước khi phát hành dữ liệu.

Sự thận trọng trước quyết định lãi suất của Ngân hàng Dự trữ Úc, vào lúc 04:30 GMT, có thể là lý do cho phản ứng mờ nhạt của các nhà đầu tư AUD đối với việc phát hành dữ liệu kinh tế vĩ mô.

Thị trường tài chính hiện tin rằng có 48% cơ hội RBA sẽ cắt giảm lãi suất chính thức xuống mức thấp kỷ lục 1,25% hôm nay, giảm từ 60% được thấy khoảng mười ngày trước.

Các mức kỹ thuật

Kháng cự

R3 0,705

R2 0,7026

R1 0,7009

Hỗ trợ

S1 0,6968

S2 0,6944

S3 0,6927

 

 

Nguồn: FxStreet

SHARE