Bac A Bank: Lãi trước thuế quý 2 đi lùi dù giảm mạnh chi phí dự phòng

Cuộc họp của ông Powell với ECB, NATO tăng cường lực lượng, Cổ phiếu Nio sụt giảm – Chuyện thị trường ngày 29/6
Phụ phẩm bỏ đi bất ngờ mang về cho Việt Nam 350 triệu USD/năm
Bộ trưởng Tài chính: Hiện còn dư địa giảm thêm 2,000 đồng mỗi lít thuế bảo vệ môi trường

Riêng quý 2, hầu hết hoạt động kinh doanh của BAB đều đi lùi so với cùng kỳ.

Hoạt động chính sụt giảm đến 12%, chỉ còn hơn 507 tỷ đồng thu nhập lãi thuần. Lãi từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 3%, còn hơn 19 tỷ đồng.

Một số nguồn thu ngoài lãi khác lại tăng trưởng so với cùng kỳ, như hoạt động kinh doanh ngoại hối có lãi 3.87 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 9.82 tỷ đồng; hoạt động mua bám chứng khoán kinh doanh có lãi 4.5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 1.18 tỷ đồng.

Do hầu hết hoạt động kinh doanh đều sụt giảm nên lợi nhuận thuần giảm 10%, còn gần 236 tỷ đồng. Trong quý, BAB dành ra hơn 38 tỷ đồng để trích lập chi phí dự phòng rủi ro tín dụng, giảm 32% so với cùng kỳ và được hoàn nhập 4.62 tỷ đồng. Kết quả, BAB báo lãi trước thuế quý 2 giảm 2%, chỉ còn hơn 202 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAB dành ra hơn 55 tỷ đồng trích lập dự phòng (-2%) và được hoàn nhập 14 tỷ đồng, do đó lãi trước thuế chỉ tăng nhẹ 3% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 448 tỷ đồng. So với kế hoạch lãi trước thuế 1,000 tỷ đồng cho cả năm, BAB đã thực hiện được 45% sau nửa đầu năm.

Tính đến 30/06/2022, tổng tài sản Ngân hàng tăng nhẹ 4% so với đầu năm, lên 124,204 tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại TCTD khác giảm 9% (7,916 tỷ đồng), cho vay khách hàng tăng 6% (89,364 tỷ đồng).

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng tăng 4% so với đầu năm, lên gần 97,168 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 58% (8,412 tỷ đồng), chủ yếu là tăng kỳ hạn dưới 5 năm.

Tổng nợ xấu của BAB tại ngày 30/06/2022 xấp xỉ đầu năm ở mức 652 tỷ đồng. Trong đó, có sự dịch chuyển từ nợ dưới tiêu chuẩn sang nợ nghi ngờ. Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay giảm nhẹ từ 0.77% đầu năm xuống còn 0.73%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi