Bac A Bank: Mục tiêu lãi trước thuế 2022 đạt 1,000 tỷ đồng, tăng vốn lên hơn 9,350 tỷ đồng

HU1: Lãi hóa lỗ, kiểm toán nêu ý kiến ngoại trừ
Chứng khoán Tuần 30/05-03/06/2022: VN-Index chưa thể vượt ngưỡng tâm lý 1,300 điểm
Doanh số bán lẻ ở Anh thúc đẩy đà tăng của GBP/USD

HĐQT BAB xây dựng Đề án phát triển Ngân hàng giai đoạn 2021-2025, định hướng các chỉ tiêu cho giai đoạn mới, tăng trưởng tổng tài sản phù hợp, tăng trưởng quy mô tín dụng ở mức cao hơn gắn với kiểm soát chất lượng tín dụng.

BAB cũng định hướng xây dựng và thực hiện phương án tăng vốn điều lệ theo lộ trình ở mức cao hơn, nhằm tăng vốn tự có đảm bảo quy mô hoạt động ngày càng mở rộng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu tỷ lệ an toàn vốn, đảm bảo được hệ số an toàn vốn theo Basel II.

Ngân hàng đề ra chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2022 đều tăng trưởng so với kết quả năm 2021. Mục tiêu tổng tài sản đạt 130,000 tỷ đồng, tăng 8.4% so với đầu năm, vốn điều lệ tăng lên mức 9,354 tỷ đồng, tăng 24.2%, huy động vốn khách hàng tăng 9% và tổng cấp tín dụng tăng 10%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát ở mức dưới 1.5%. Lợi nhuận trước thuế đề ra cho năm nay đạt 1,000 tỷ đồng, tăng 10.6% so với năm 2021.

HĐQT cũng sẽ trình Đại hội kế hoạch tăng vốn điều lệ từ 7,531 tỷ đồng lên mức gần 9,354 tỷ đồng thông qua 2 đợt phát hành.

Đợt 1, Ngân hàng dự kiến phát hành hơn 60 triệu cp để trả cổ tức 2021, tỷ lệ 8%, nguồn thực hiện từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế của BAB năm 2021 sau khi trích lập các quỹ. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2022.

Đợt 2, Ngân hàng dự kiến tăng vốn thông qua chào bán cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (cổ đông sở hữu 100 cp sẽ nhận được 15 quyền mua cổ phiếu chào bán thêm). Mỗi quyền mua sẽ mua được 1 cp. Số lượng cổ phần chào bán tối đa hơn 122 triệu cp với giá chào bán dự kiến 15,000 đồng/cp. Thời gian thực hiện chào bán dự kiến sẽ thực hiện trong năm 2022 sau khi kết thúc tăng vốn đợt 1.

Với số vốn điều lệ tăng thêm, BAB dự kiến phân bổ một phần cho việc đầu tư trụ sở, phát triển mạng lưới giao dịch, phần còn lại để bổ sung vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh.

Căn cứ vào kế hoạch tăng vốn điều lệ đến ngày 31/12/2022 sẽ đạt 9,354 tỷ đồng, BAB dự kiến kế hoạch kinh doanh cho năm 2022 với tổng tài sản tăng 9.16% so với đầu năm, huy động thị trường 1 tăng 15.43%, cho vay khách hàng tăng 10.26%. Lợi nhuận sau thuế dự kiến cho năm 2022 đạt 828 tỷ đồng, tăng 14.4% so với năm 2021. Tỷ lệ ROA và ROE lần lượt đạt 0.7% và 8.19%.

Trên thị trường chứng khoán, ngày 03/03/2021, 708.5 triệu cp BAB đã chính thức niêm yết trên sàn HNX. Hiện, cổ phiếu BAB đang được giao dịch quanh mức 22,100 đồng/cp (đầu phiên sáng 28/03), tăng 47% so với ngày đầu niêm yết, thanh khoản thấp dưới 100,000 cp/ngày.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi