Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Bộ Y tế

Tuần 28/02-04/03/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Rà soát, khắc phục sơ hở pháp luật trong đấu giá đất
Sức ép và hiệu quả từ chiếc đồng hồ đếm ngược

Chiều 16-5, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực công bố quyết định, kế hoạch kiểm tra tại Bộ Y tế.

Đây là chương trình nhằm thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực về kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố các vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực và công tác giám định tài sản trong giải quyết các vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế, tiêu cực.

Đợt kiểm tra lần này nhằm đánh giá kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá của các cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan chức năng.

Qua đó phát hiện, kiến nghị xử lý những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực mà không được xử lý, giải quyết theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật, né tránh, từ chối kết luận giám định, định giá mà không có căn cứ. Đồng thời đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao hiệu quả tốt hơn đối với công tác phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và công tác giám định, định giá.

Ông Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND Tối cao, trưởng đoàn công tác, cho biết phạm vi kiểm tra sẽ tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng đối với việc phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực; công tác giám định, định giá tài sản trong lĩnh vực y tế, nhất là trong các vụ việc, vụ án tham ô, tham nhũng, kinh tế, chức vụ.

Cùng ngày, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực cũng công bố quyết định kiểm tra tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ban Thường vụ tỉnh ủy Quảng Bình, với nội dung làm việc tương tự.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi