Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 12.06.2018

Cập nhật tin tức thế giới ngày 22/9/2020
Tin tức thế giới ngày 12/01/2021
Cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày 14/10/2020

Bản tin tài chính kinh doanh sáng của VTV cung cấp những thông tin tài chính hot nhất trong ngày.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi