Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 18.06.2018

Bản tin Kinh tế trưa 05.11.2018
Tài chính kinh doanh sáng 28/11/2018
Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 09.10.2018

Bản tin tài chính kinh doanh sáng của VTV cung cấp những thông tin tài chính hot nhất trong ngày.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi