Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 23.05.2018

Bản tin Tài chính kinh doanh sáng 19.06.2018
Bản tin Tài chính kinh doanh trưa 28.08.2018
Phần IV: Chênh lệch theo chiều dọc là gì?

Bản tin tài chính kinh doanh sáng của VTV cung cấp những thông tin tài chính hot nhất trong ngày.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi