Bank of America: Hiệu suất USD và nợ của Mỹ dự kiến ​​sẽ vượt qua hàng hóa và Russell 2000

Tin tức tài chính Bank of America Global Research chỉ ra rằng biểu đồ tỷ lệ dài hạn cho thấy hoạt động của trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ và đồng đô la Mỹ đã bắt đầu tốt hơn so với giá hàng hóa và chỉ số Russell 2000.

“Vào tháng 3 năm 2021, tỷ lệ hợp đồng tương lai của Kho bạc Hoa Kỳ với Chỉ số Russell 2000 (US1 / RTY) đạt mức thấp nhất mọi thời đại, gần với mức đáy của kênh xu hướng 20 năm. Sau đó, nó quay đầu tăng và hình thành đỉnh mới. Theo thông lệ, khi tỷ lệ này tăng từ mức thấp, thị trường trái phiếu sẽ hoạt động tốt hơn chỉ số Russell 2000”,

Advertisement
Bank of America chỉ ra.

“Chúng tôi đã quan sát thấy diễn biến tương tự khi trái phiếu được hỗ trợ hoặc chạm đáy so với hàng hóa, đặc biệt là dầu và đồng. Hỗ trợ tương đối cũng đã được giữ và chỉ số đô la Mỹ đã chạm đáy so với trái phiếu, Russell 2000, dầu và đồng. Tình thế tiến thoái lưỡng nan về tài sản chéo phủ bóng lên việc chấp nhận rủi ro trong nửa cuối năm 2021”.

Advertisement