Báo cáo AT&T: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Cần luật riêng để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng các dịch vụ tài chính
Ngân hàng Nhà nước mua trái phiếu Chính phủ: Nên hay không?
14/01: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Finnews24.com – AT&T báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 5 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.65 với doanh thu $29.64B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự đoán EPS là $0.6088 với mức doanh thu là $29.53B. .

Vào Thứ 3, Netflix báo cáo EPS quý hai là $3.2 cùng với doanh thu $7.97B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.96 với mức doanh thu dự kiến là $8.03B.

Lợi nhuận của America Movil ADR A thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 13/7/, với EPS quý hai là $0.21 cùng với doanh thu đạt được là $10.48B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.4103 cùng với doanh thu là $10.67B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi