Báo cáo Berkshire Hathaway B: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Các nhà đầu tư của Credit Suisse phản đối cuộc tái bầu cử của Chủ tịch Gottschling
Chứng khoán – tay không bắt giặc
Chứng khoán châu Á hôm nay 10/5 tăng trưởng

Finnews24.com – Berkshire Hathaway B báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 7 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.88 với doanh thu $70.32B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó kỳ vọng EPS là $2.87 với mức doanh thu là $70.19B. .

Vào Thứ 7, Berkshire Hathaway A báo cáo EPS quý đầu tiên là $4310.78 cùng với doanh thu $70.32B, so với EPS được dự báo trước đó là $4,309.9 với mức doanh thu dự kiến là $70.19B.

Lợi nhuận của JPMorgan thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 13/4/, với EPS quý đầu tiên là $2.63 cùng với doanh thu đạt được là $30.72B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.7 cùng với doanh thu là $30.66B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi