Báo cáo Chevron: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

Truyền thông Mỹ: Bùng nổ bất động sản Mỹ đã kết thúc!
Cổ đông lớn cắt giảm sở hữu tại PVV
ANZ của Úc có kế hoạch mua lại cổ phiếu trị giá 1,1 tỷ đô la

Finnews24.com – Chevron báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $3.36 với doanh thu $54.37B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $3.43 với mức doanh thu là $50.65B. .

Vào Thứ 5, TotalEnergies SE ADR báo cáo EPS quý đầu tiên là $3.4 cùng với doanh thu $63.95B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.97 với mức doanh thu dự kiến là $72.78B.

Lợi nhuận của Schlumberger cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 22/4/, với EPS quý đầu tiên là $0.34 cùng với doanh thu đạt được là $5.96B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.3321 cùng với doanh thu là $5.91B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi