Báo cáo Coca-Cola: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q3

Góc nhìn tuần 09-13/05: Nên giữ tỷ trọng danh mục ở mức thấp?
Báo cáo PACCAR: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q3
Chứng khoán châu Á (6/9) tăng sau khi Mỹ công bố dữ liệu việc làm thấp hơn kì vọng

Finnews24.com – Coca-Cola (NYSE:KO) báo cáo lợi nhuận quý ba cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.65 với doanh thu $10.00B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự đoán EPS là $0.577 với mức doanh thu là $9.78B. .

Vào 19/10/, Procter&Gamble báo cáo EPS quý đầu tiên là $1.61 cùng với doanh thu $20.34B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.59 với mức doanh thu dự kiến là $19.83B.

Lợi nhuận của PepsiCo cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 5/10/, với EPS quý ba là $1.79 cùng với doanh thu đạt được là $20.19B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $1.73 cùng với doanh thu là $19.39B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi