Báo cáo Colgate-Palmolive: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu giống như trong Q1

Finnews24.com Daily 19/05/2022: Dòng tiền thông minh đã trở lại
Góc nhìn tuần 25-29/04: Cẩn thận với tín hiệu Bull Trap?
PV2 duy trì diện cảnh báo

Finnews24.com – Colgate-Palmolive báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu giống như dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.74 với doanh thu $4.4B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.7455 với mức doanh thu là $4.4B. .

Vào 20/4/, Procter&Gamble báo cáo EPS quý ba là $1.33 cùng với doanh thu $19.38B, so với EPS được dự báo trước đó là $1.29 với mức doanh thu dự kiến là $18.71B.

Lợi nhuận của Coca-Cola cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 2, với EPS quý đầu tiên là $0.64 cùng với doanh thu đạt được là $10.49B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.5792 cùng với doanh thu là $9.83B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi