Báo cáo DuPont De Nemours: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

VCG và PVD sẽ thêm mới vào danh mục MVIS Vietnam Index tháng 3?
Lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ tăng là “liều thuốc độc” đối với các cổ phiếu công nghệ như Apple
VNDirect: Cơ hội đầu tư hấp dẫn ở nhóm cổ phiếu thép

Finnews24.com – DuPont De Nemours báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.82 với doanh thu $3.27B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó kỳ vọng EPS là $0.6693 với mức doanh thu là $3.22B. .

Vào 27/4/, Vale ADR báo cáo EPS quý đầu tiên là $0.93 cùng với doanh thu $10.81B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.838 với mức doanh thu dự kiến là $11.66B.

Lợi nhuận của Sherwin-Williams cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 26/4/, với EPS quý đầu tiên là $1.61 cùng với doanh thu đạt được là $5B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $1.54 cùng với doanh thu là $4.91B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi