Báo cáo Elevance Health: lợi nhuận, doanh thu thấp hơn trong Q2

Thêm em gái chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết bị bắt vì giúp sức thao túng chứng khoán
Xoay vốn thời trái phiếu bị siết
Chứng khoán châu Âu có tuần tồi tệ nhất trong gần nửa năm

Finnews24.com – Elevance Health báo cáo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu giảm so với dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.3 với doanh thu $430M. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự đoán EPS là $7.74 với mức doanh thu là $37.92B. .

Vào Thứ 6, UnitedHealth báo cáo EPS quý hai là $5.57 cùng với doanh thu $80.33B, so với EPS được dự báo trước đó là $5.21 với mức doanh thu dự kiến là $79.68B.

Lợi nhuận của J&J cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 3, với EPS quý hai là $2.59 cùng với doanh thu đạt được là $24.02B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.55 cùng với doanh thu là $23.8B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi