Báo cáo Exxon Mobil: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q1

Không công bố thông tin theo quy định, BNA bị xử phạt 70 triệu đồng
Thu nhập của Walmart đánh bại kỳ vọng, hưởng lợi từ lạm phát
23/12: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán

Finnews24.com – Exxon Mobil báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.07 với doanh thu $90.5B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.23 với mức doanh thu là $81.3B. .

Vào Thứ 6, Chevron báo cáo EPS quý đầu tiên là $3.36 cùng với doanh thu $54.37B, so với EPS được dự báo trước đó là $3.43 với mức doanh thu dự kiến là $50.65B.

Lợi nhuận của TotalEnergies SE ADR cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 5, với EPS quý đầu tiên là $3.4 cùng với doanh thu đạt được là $63.95B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.97 cùng với doanh thu là $72.78B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi