Báo cáo Illinois Tool Works: lợi nhuận giống như, doanh thu cao hơn trong Q1

Hoàn thiện 4 định hướng cốt lõi, PLP đặt kế hoạch doanh thu hơn 3,800 tỷ đồng năm 2022, tăng hơn 50% so năm trước
Hợp đồng tương lai của Mỹ giảm thấp hơn; Cổ phiếu Peloton tăng do nhu cầu được mua lại
Hợp đồng tương lai Mỹ tăng cao hơn; Mỹ Nga đàm phán

Finnews24.com – Illinois Tool Works báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên đúng như kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.06 với doanh thu $3.94B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó kỳ vọng EPS là $2.06 với mức doanh thu là $3.75B. .

Vào 26/4/, United Parcel Service báo cáo EPS quý đầu tiên là $3.05 cùng với doanh thu $24.38B, so với EPS được dự báo trước đó là $2.89 với mức doanh thu dự kiến là $23.82B.

Lợi nhuận của Union Pacific cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 21/4/, với EPS quý đầu tiên là $2.57 cùng với doanh thu đạt được là $5.86B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.56 cùng với doanh thu là $5.71B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi