Báo cáo Marriott Int: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q1

Sử dụng khung thời gian trong phân tích kỹ thuật
Kết luận điều tra bổ sung trong vụ truy tố ông Tất Thành Cang
Xu hướng nào cho bất động sản 2022?

Finnews24.com – Marriott Int báo cáo lợi nhuận quý đầu tiên cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.25 với doanh thu $4.2B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó kỳ vọng EPS là $0.9056 với mức doanh thu là $4.16B. .

Vào 28/4/, Amazon.com báo cáo EPS quý đầu tiên là $-7.56 cùng với doanh thu $116.44B, so với EPS được dự báo trước đó là $8.35 với mức doanh thu dự kiến là $116.45B.

Lợi nhuận của Tesla cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 20/4/, với EPS quý đầu tiên là $3.22 cùng với doanh thu đạt được là $18.76B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.26 cùng với doanh thu là $17.87B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi