Báo cáo Starbucks: lợi nhuận thấp hơn, doanh thu cao hơn trong Q2

Phố Wall mở cửa cao hơn đáng kể khi lo sợ Omicron giảm bớt; Dow tăng 400 điểm
Chứng khoán Nga mất một nửa giá trị, 189 tỷ USD đã bốc hơi
29/12: Đọc gì trước giờ giao dịch chứng khoán?

Finnews24.com – Starbucks báo cáo lợi nhuận quý hai thấp hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 3 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $0.59 với doanh thu $7.64B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.597 với mức doanh thu là $7.62B. .

Cổ phiếu Starbucks đạt được 0.43% và được giao dịch ở mức $74.65 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Vào Thứ 5, Amazon.com báo cáo EPS quý đầu tiên là $-7.56 cùng với doanh thu $116.44B, so với EPS được dự báo trước đó là $8.35 với mức doanh thu dự kiến là $116.45B.

Lợi nhuận của Tesla cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 20/4/, với EPS quý đầu tiên là $3.22 cùng với doanh thu đạt được là $18.76B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $2.26 cùng với doanh thu là $17.87B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi