Báo cáo Tesla: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q2

Báo cáo Simon Property: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4
Lãnh đạo mua bán cổ phiếu: Nhộn nhịp sau lễ
Bán khớp lệnh giá trần hơn 10 triệu cp OCH để thi hành án

Finnews24.com – Tesla (NASDAQ:TSLA) báo cáo lợi nhuận quý hai cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 4 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $2.27 với doanh thu $16.93B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự đoán EPS là $1.86 với mức doanh thu là $16.52B. .

Cổ phiếu Tesla đạt được 3.70% và được giao dịch ở mức $770.00 vào Sau giờ đóng cửa sau khi báo cáo được công bố.

Vào 27/6/, Nike báo cáo EPS quý bốn là $0.9 cùng với doanh thu $12.23B, so với EPS được dự báo trước đó là $0.8015 với mức doanh thu dự kiến là $12.06B.

Lợi nhuận của Fast Retailing ADR cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày 14/7/, với EPS quý hai là $0.6426 cùng với doanh thu đạt được là $3.94B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $0.2985 cùng với doanh thu là $3.95B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi