Báo cáo Wells Fargo&Co: lợi nhuận, doanh thu cao hơn trong Q4

Thị trường chứng quyền 08/12/2021: CMSN2107 và CFPT2102 đang được định giá hấp dẫn
Giá đất ven Hà Nội đang ”phi mã” 
Cập nhật thị trường chứng khoán Mỹ ngày 4/10/2021

Finnews24.com – Wells Fargo&Co báo cáo lợi nhuận quý bốn cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào Thứ 6 với doanh thu cao hơn dự báo.

Công ty này báo cáo thu nhập trên mỗi cổ phiếu là $1.38 với doanh thu $20.86B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó kỳ vọng EPS là $1.1 với mức doanh thu là $18.65B. .

Vào Thứ 6, JPMorgan báo cáo EPS quý bốn là $3.33 cùng với doanh thu $29.26B, so với EPS được dự báo trước đó là $3 với mức doanh thu dự kiến là $29.87B.

Lợi nhuận của BlackRock cao hơn kỳ vọng của các chuyên gia vào ngày Thứ 6, với EPS quý bốn là $10.42 cùng với doanh thu đạt được là $5.11B. Các chuyên gia phân tích tại Finnews24.com trước đó dự báo EPS là $10.06 cùng với doanh thu là $5.11B

Thường xuyên truy cập Lịch Lợi Tức tại Finnews24.com để cập nhật báo cáo lợi nhuận mới nhất của các công ty.

COMMENTS