Bảo hiểm Bảo Long vượt 102% mục tiêu lợi nhuận chỉ sau quý 1

Nhịp đập Thị trường 07/01: Các cổ phiếu trụ vẫn đang rung lắc
Thêm 1 doanh nghiệp bảo hiểm báo lỗ quý 4
Tăng lương tối thiểu vùng cho người lao động từ 01/07/2022

Trong quý 1/2022, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI đạt hơn 271 tỷ đồng, giảm 1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do hoa hồng nhượng tái bảo hiểm giảm 12%.

Mặc dù vậy, hoạt động kinh doanh bảo hiểm của BLI vẫn tăng 84% so cùng kỳ, lên gần 129 tỷ đồng, nhờ chi phí giảm mạnh 30%, về còn 143 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hoạt động tài chính của BLI thu về lợi nhuận hơn 79 tỷ đồng, gấp 2.9 lần cùng kỳ, do trong quý 1 năm nay, Công ty có lãi từ đầu tư chứng khoán cao gấp 15.3 lần cùng kỳ, lên hơn 58 tỷ đồng.

Với hoạt động kinh doanh bảo hiểm và tài chính đều tăng mạnh, lãi ròng của BLI đạt hơn 128 tỷ đồng, gấp 3.1 lần cùng kỳ.

Năm 2022, BLI đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt gần 79 tỷ đồng, giảm 25% so với thực hiện năm 2021.

Như vậy, chỉ trong quý 1, BLI đã vượt 102% mục tiêu lợi nhuận trước thuế đề ra cho cả năm 2022.

Bên cạnh kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh, Công ty cũng có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh chuyển biến tích cực, từ âm gần 42 tỷ đồng sang dương gần 72 tỷ đồng, chủ yếu là do tiền thu từ hoạt động kinh doanh tăng mạnh.

Tổng tài sản của BLI tính đến ngày 31/03/2022 đạt hơn 2,462 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền tăng 8% và đầu tư tài chính ngắn hạn tăng 5%.

Nợ phải trả gần 1,602 tỷ đồng, chủ yếu nằm ở khoản dự phòng nghiệp vụ hơn 1,097 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi