Becamex UDJ báo lãi quý 2 tăng 29%

Xung đột Nga – Ukraine tác động thế nào tới kinh tế Việt Nam
TCM: Doanh thu hơn ngàn tỷ, lãi ròng quý 2 vẫn giảm 7%
‘Sốt đất’ đẩy giá tăng đến 5 lần khiến chuyên gia cảnh báo về tính thanh khoản

Nhờ bàn giao nhiều nhà hơn cùng kỳ, UDJ ghi nhận doanh thu quý 2/2022 trên 45 tỷ đồng, tăng trưởng 7%. Sự kiểm soát và tiết giảm một số chi phí trong giá vốn giúp lợi nhuận gộp gia tăng. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 23 tỷ đồng, tăng 21%.

Kết quả quý 2, UDJ có lợi nhuận sau thuế 17 tỷ đồng, tăng 29% so cùng kỳ.

Công ty đang sở hữu tổng tài sản 592 tỷ đồng tại thời điểm 30/06/2022, tăng nhẹ 1% so với đầu năm. Khoản phải thu ngắn hạn đang ở mức 116 tỷ đồng, tăng 13%.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi