BFC báo lãi gấp đôi trong quý 4/2021

AAA thông qua phương án đấu giá công khai cổ phiếu với giá khởi điểm 12,000 đồng/cp
Chọn cổ phiếu dệt may cho năm 2022
Doanh nghiệp viễn thông Hàn Quốc có thể đối mặt với lợi nhuận ảm đạm

Kết thúc năm 2021, BFC có doanh thu thuần 7,708 tỷ đồng, tăng 42% so với 2020 và vượt 35% kế hoạch. Trong đó, doanh thu nội địa chiếm 87%, còn lại là xuất khẩu. Biên lãi gộp ở mức 11.7%, thấp hơn 13.9% trong năm 2020.

Về các khoản chi phí, Công ty đã tiết giảm chi phí tài chính 18% và chi phí bán hàng 8% so với năm trước, ngược lại chi phí quản lý tăng 11%.

Kết quả năm 2021, BFC đạt 220 tỷ đồng lãi ròng, tăng trưởng 65%. So với kế hoạch lợi nhuận đề ra, Công ty đã thực hiện gấp 2.2 lần.

Riêng trong quý 4/2021, BFC báo lãi ròng gấp đôi cùng kỳ, đạt 81 tỷ đồng. Doanh thu tăng nhanh hơn giá vốn giúp lãi gộp tăng 34%, đạt 242 tỷ đồng.

Đến cuối năm 2021, chủ nhãn phân bón Đầu Trâu đang có tổng tài sản 3,857 tỷ đồng, tăng 26% so đầu năm. Công ty đang nắm lượng hàng tồn kho đến 2,535 tỷ đồng, gấp đôi đầu năm. Nợ phải trả hiện ở mức 2,495 tỷ đồng, tăng 35%, chiếm đến 65% nguồn vốn.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi