BIDV dự kiến chi hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25,77%

Chứng khoán Châu Âu ngày 12/5 trước sự phục hồi của nền kinh tế Anh
Một doanh nghiệp hóa chất sắp chuyển từ UPCoM lên sàn HNX
Dầu tăng, khí đốt tự nhiên giảm, S&P 500 đạt mức cao nhất mọi thời đại – Chuyện thị trường ngày 28/12

Finnews24.com – Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:BID) dự kiến phát hành tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu để trả cổ tức, tỷ lệ thực hiện dự kiến là 25,77%. Nguồn vốn phát hành từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020. Thời gian phát hành dự kiến trong năm nay hoặc năm sau. HĐQT được ủy quyền thời điểm chốt danh sách sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên hơn 50.585 tỷ đồng.

Với số vốn tăng thêm, ngân hàng sẽ sử dụng để đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp SME, FDI, mở rộng kênh phân phối,…

Tại ĐHCĐ thường niên hồi đầu năm, cổ đông BIDV đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếuphát hành thêm. Theo đó, ngân hàng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%) và  281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Đồng thời dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phiếu mới với tỷ lệ 8,5% theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ.

Như vậy, theo tờ trình mới được thông qua, tỷ lệ chia cổ tức đã tăng từ 12,2% lên 25,77%.

COMMENTS