HomeTin tức chứng khoán

BIDV dự kiến phát hành hơn 1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 25,77%

Finnews24.com - Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:BID) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021

Phố Wall đang bắt đầu thắt chặt quy định đối với các thương vụ SPAC
Chứng khoán châu Âu đóng cửa giảm nhẹ khi thị trường phản ứng với quyết định của FED
Nhận định Biên bản FOMC từ 4 ngân hàng lớn: Bước ngoặt của chính sách tiền tệ đã đến!
Advertisement

Finnews24.com – Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HM:BID) đã công bố tờ trình xin ý kiến cổ đông về phương án tăng vốn điều lệ năm 2021 thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. BIDV dự kiến phát hành tối đa hơn 1 tỷ cổ phiếu, tương đương với tỷ lệ 25,77%, để trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại luỹ kế đến năm 2019 và lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ và chi trả cổ tức tiền mặt năm 2020. Thời gian phát hành dự kiến là trong năm nay hoặc năm sau, HĐQT được ủy quyền thời điểm chốt danh sách sau khi nhận được sự chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu hoàn tất phát hành, vốn điều lệ của BIDV sẽ tăng lên hơn 50.585 tỷ đồng, vượt qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (HM:VCB) và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (HM:CTG).

Ngân hàng có kế hoạch sử dụng số vốn tăng thêm để đầu tư vào cơ sở vật chất, hạ tầng công nghệ, tập trung cơ cấu danh mục tín dụng, đẩy mạnh tăng trưởng tín dụng bán lẻ, doanh nghiệp SME, FDI, mở rộng kênh phân phối,…

Tại ĐHCĐ thường niên hồi đầu năm, cổ đông BIDV đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 8.304 tỷ đồng lên 48.524 tỷ (tức tăng 20,6%) thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếuphát hành thêm. Ngân hàng dự kiến phát hành 207,3 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019 (tỷ lệ 5,2%), phát hành 281,5 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 (tỷ lệ 7%). Ngoài ra, BIDV dự kiến phát hành thêm 341,5 triệu cổ phiếu mới (tỷ lệ 8,5%) theo hình thức chào bán ra công chúng hoặc chào bán riêng lẻ. Như vậy, tại tờ trình mới, tỷ lệ chia cổ tức đã được tăng lên từ mức 12,2% lên 25,77%.

COMMENTS