BII báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp

Bộ Tài chính lập Tổ công tác đặc biệt gỡ khó cho doanh nghiệp, người dân
Làm gì để kinh tế tập thể ngày càng phát triển mạnh hơn, đúng đắn hơn?
Bác toàn bộ kháng cáo trong đại án Nhật Cường

Trên báo cáo hợp nhất quý 1/2022, BII ghi nhận con số lỗ ròng 8.4 tỷ đồng, chuyển lãi thành lỗ so với kết quả cùng kỳ. Doanh thu trong kỳ vẫn ghi nhận mức tăng 40% lên hơn 151 tỷ đồng, song, với giá vốn chiếm tới hơn 99% nên lãi gộp của Công ty chỉ đạt 0.6 tỷ đồng, giảm 82% so với cùng kỳ.

Mặt khác, chi phí tài chính và chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh trong quý 1 năm nay, lần lượt ở mức gần 6 tỷ đồng và 4 tỷ đồng góp phần khiến BII báo con số lỗ kể trên.

Theo giải trình của Công ty, tác động kéo dài của COVID-19 khiến các hoạt động kinh doanh bất động sản của Công ty gặp khó khăn, các dự án cũng đang trong giai đoạn phát triển nên chưa ghi nhận doanh thu.

Công ty báo lỗ quý thứ 2 liên tiếp sau giai đoạn báo lãi từ quý 4/2020 đến quý 3/2021 nhờ thương vụ tái cơ cấu tham gia hệ sinh thái Louis.

Tổng tài sản của BII cuối tháng 3/2022 đạt hơn 1 ngàn tỷ đồng, nhích nhẹ 1% so với đầu năm.

Phải thu ngắn hạn của Công ty ở mức 434 tỷ đồng, tăng 8%. Trong đó, các khoản phải thu với Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Akisei (105 tỷ đồng) và phải thu với các bên liên quan (gần 134 tỷ đồng) chiếm chủ yếu.

Tới 31/03/2022, BII đang nắm hơn 156 tỷ đồng tài sản dở dang dài hạn, gồm chi phí xây dựng ở các cụm công nghiệp Thắng Hải 1, Thắng Hải 2, Tân Bình.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi