BII lỗ trở lại trong quý cuối năm 2021

Ông trùm chứng khoán Việt Nam kể về quá khứ bị kỷ luật, giúp mẹ làm bảo vệ trông xe
Tổng Công ty IDICO muốn thoái vốn tại 4 đơn vị
Nhật-Mỹ khởi động vòng đàm phán đầu tiên về thỏa thuận thương mại

Trong quý 4/2021, BII ghi nhận doanh thu hơn 125 tỷ đồng, tăng 84% so cùng kỳ. Do biên lãi gộp thấp (1.1%), Công ty chỉ thu được 1.4 tỷ đồng lãi gộp (cùng kỳ lỗ gộp).

Công ty có khoản doanh thu tài chính hơn 7 tỷ đồng trong kỳ. Tuy nhiên, chi phí tài chính cũng cao, ghi nhận trên 22 tỷ đồng (gấp 3 lần cùng kỳ).

Mặt khác, trong quý 4 năm trước, Công ty đã hoàn nhập chi phí quản lý doanh nghiệp số tiền đến 76.5 tỷ đồng. Do không có khoản hoàn nhập như cùng kỳ nên BII lỗ ròng hơn 6 tỷ đồng (lãi ròng 70 tỷ đồng trong quý 4/2020).

Tính chung giai đoạn cả năm 2021, BII đã đem về 493 tỷ đồng doanh thu thuần và 33 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt gấp 7.1 lần và 2.1 lần kết quả 2020. Lợi nhuận đi lên chủ yếu nhờ phát sinh khoản lãi chuyển nhượng công ty 87 tỷ đồng và khoản thu nhập khác đến 33 tỷ đồng.

Đến 31/12/2021, BII đang có tổng tài sản 994 tỷ đồng, giảm nhẹ 2% so đầu năm.

Đa phần các chỉ tiêu tài sản ngắn hạn đều sụt giảm, giá trị tài sản ngắn hạn ghi nhận 425 tỷ đồng, gairm 23% so đầu năm. Điển hình như tiền và tương đương tiền giảm 63%, khoản phải thu ngắn hạn giảm 17%, hàng tồn kho giảm 52%.

Ngược lại, tài sản dài hạn tăng 21% lên 578 tỷ đồng. Chênh lệch tăng chủ yếu do tăng tài sản cố định vô hình đến gấp 16.5 lần, lên 385 tỷ đồng.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi