HomeTin tài chính

Bitmap đã trải qua những thay đổi lớn! Fed dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2023

Tin tức tài chính về biên bản FOMC hôm thứ Tư (16/6), thông tin mà thị trường đang chờ đợi "ma trận điểm của Fed", các thành viên Fed hiện tại dự kiến

ECB sửa đổi hướng dẫn chính sách, cam kết “thực hiện siêu nới lỏng”
Cập nhật tin tức tổng quan thị trường Forex hôm nay ngày 09/07/2021
Tin tức tài chính: Phân tích giá Palladium ngày 16/6
Advertisement

Tin tức tài chính về biên bản FOMC hôm thứ Tư (16/6), thông tin mà thị trường đang chờ đợi “ma trận điểm của Fed”, các thành viên Fed hiện tại dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2023.

Các dự báo hôm thứ Tư cho thấy 13 thành viên cho rằng Fed nên tăng lãi suất vào năm 2023, và hầu hết trong số họ đồng ý rằng Fed sẽ tăng lãi suất ít nhất hai lần vào năm 2023. Chỉ có năm thành viên cho rằng Fed sẽ đứng yên vào năm 2023. Trên thực tế, 7 trong số 18 thành viên ủy ban theo quan điểm có thể tăng lãi suất sớm nhất vào năm 2022.

Trong dự báo tháng 3, 4 trong số 18 thành viên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) dự kiến ​​sẽ tăng lãi suất vào khoảng năm 2022. Đồng thời, bảy thành viên ủy ban sẽ chứng kiến ​​lãi suất tăng vào năm 2023.

Hàng quý, các thành viên d

ự đoán hướng của lãi suất ngắn hạn, trung hạn và dài hạn. Các phép chiếu này được gọi là bitmap trong sơ đồ bên dưới.

Sau đây là sơ đồ chấm mới nhất được Cục Dự trữ Liên bang phát hành vào thứ Tư:

Sau đây là dự báo của Fed vào tháng 3 năm 2021:

Theo bản tóm tắt các dự báo kinh tế do Cục Dự trữ Liên bang công bố hôm thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang cũng đã tăng nhẹ kỳ vọng kinh tế cho năm 2021.

Fed hiện kỳ ​​vọng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) thực tế sẽ tăng trưởng 7,0% vào năm 2021, so với mức dự báo tại cuộc họp tháng 3 là 6,5%. Fed cũng nâng dự báo GDP thực tế cho năm 2023 lên 2,4% từ mức 2,2% trước đó.

(Nguồn: Cục Dự trữ Liên bang)

Fed cũng tăng mạnh kỳ vọng lạm phát trong năm nay. Ngân hàng Trung ương hiện dự kiến ​​tỷ lệ lạm phát năm nay sẽ đạt 3,4%, cao hơn mức 2,4% dự báo trước đó. Fed cũng tăng nhẹ kỳ vọng lạm phát chi tiêu cá nhân (PCE) trong năm 2022 và 2023.

Tỷ lệ lạm phát chi tiêu cá nhân cốt lõi vào năm 2021 dự kiến ​​đạt 3,0%, cao hơn mức dự báo 2,2% vào tháng Ba. Chi tiêu tiêu dùng cá nhân cốt lõi vào năm 2022 hiện dự kiến ​​là 2,1%.

Fed vẫn kỳ vọng tỷ lệ thất nghiệp sẽ giảm xuống 4,5% vào năm 2021. Ủy ban Thị trường Mở Liên bang dự đoán rằng tỷ lệ thất nghiệp sẽ lần lượt giảm xuống 3,8% và 3,5% vào năm 2022 và 2023.