Bốn tháng đầu năm 2022, Việt Nam nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD

Ngày 14/04/2022: 10 cổ phiếu nóng dưới góc nhìn PTKT của Vietstock
Nhịp đập Thị trường 29/12: Chờ xu hướng mới trong phiên chiều
Chứng khoán phái sinh Ngày 24/02/2022: Giao dịch thận trọng

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt 33.26 tỷ USD, giảm 4.2% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 8.49 tỷ USD, giảm 2.6%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 24.77 tỷ USD, giảm 4.7%. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 4 tăng 25%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 20.5%, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) tăng 26.6%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 122.36 tỷ USD, tăng 16.4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 31.77 tỷ USD, tăng 21.6%, chiếm 26% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 90.59 tỷ USD, tăng 14.7%, chiếm 74%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 22 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 86.9% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 6 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 63.1%).

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 4 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng nhiên liệu và khoáng sản chiếm 1.3%, tăng 0.4 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm trước; nhóm hàng công nghiệp chế biến chiếm 89%; nhóm hàng nông sản, lâm sản chiếm 6.8%; nhóm hàng thủy sản chiếm 2.9%.

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 4/2022 ước đạt 32,19 tỷ USD, giảm 1.5% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 11.02 tỷ USD, giảm 5.3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 21.17 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng Tư tăng 15.5%, trong đó khu vực kinh tế trong nước tăng 10.4%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 18.3%.

Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 119.83 tỷ USD, tăng 15.7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt 40.97 tỷ USD, tăng 14.3%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 78.86 tỷ USD, tăng 16.4%.

Trong 4 tháng đầu năm 2022 có 22 mặt hàng nhập khẩu đạt trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 81.5% tổng kim ngạch nhập khẩu.

Về cơ cấu nhóm hàng nhập khẩu 4 tháng đầu năm 2022, nhóm hàng tư liệu sản xuất chiếm 93.9%, trong đó nhóm hàng máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng chiếm 45.2%; nhóm hàng nguyên, nhiên, vật liệu chiếm 48.8%. Nhóm hàng vật phẩm tiêu dùng chiếm 6.1%.

Về thị trường xuất, nhập khẩu hàng hóa 4 tháng đầu năm 2022, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 35.7 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 37.1 tỷ USD. 4 tháng đầu năm 2022 xuất siêu sang EU ước đạt 10.4 tỷ USD, tăng 36.1% so với cùng kỳ năm trước; nhập siêu từ Trung Quốc 18 tỷ USD, tăng 2%; nhập siêu từ Hàn Quốc 15.2 tỷ USD, tăng 58.3%; nhập siêu từ ASEAN 5.8 tỷ USD, tăng 15.4%; nhập siêu từ Nhật Bản 790 triệu USD, tăng 57.7%.

Cán cân thương mại hàng hóa thực hiện tháng Ba xuất siêu 2.05 tỷ USD; quý 1 xuất siêu 1.46 tỷ USD; tháng Tư ước tính xuất siêu 1.07 tỷ USD. Tính chung 4 tháng đầu năm 2022, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu 2.53 tỷ USD (cùng kỳ năm trước xuất siêu 1.5 tỷ USD). Trong đó, khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 9.2 tỷ USD; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) xuất siêu 11.73 tỷ USD.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi