BSR ước lãi hơn 2,000 tỷ đồng trong quý 1/2022

ĐHĐCĐ Vissan: Lãi trước thuế quý 1 đạt hơn 45 tỷ đồng
Văn Phú – Invest: Lãi sau thuế 6 tháng đầu năm tăng trưởng 680% so với cùng kỳ
INC báo lãi sau thuế quý 2 tăng 9%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 của BSR, ước tính quý 1/2022 sản xuất hơn 1,654 tấn, tiêu thụ 1,597 tấn sản lượng.

Tổng doanh thu ước đạt 35,471 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,029 tỷ đồng, lần lượt tăng 69% và 10% so cùng kỳ.

Năm 2022, Ban lãnh đạo BSR nhận định còn tiếp tục phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn như dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và sẽ tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế. BSR chịu sự cạnh tranh với xăng dầu nhập khẩu từ các nước có ký hiệp định thương mại tự do với Việt Nam và xăng dầu sản xuất trong nước như Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn.

Năm 2022, thuế nhập khẩu xăng là 8% (so với 10% trong năm 2020 và các năm trước đó) làm cho lợi nhuận thu được từ xăng và hiệu quả sản xuất kinh doanh của BSR giảm. Chất lượng sản phẩm của Nhà máy tương đương với khoảng giữa Euro II và Euro III, vì vậy việc tiêu thụ sản phẩm của Nhà máy lọc dầu Dung Quất có thể gặp khó khăn nếu sản phẩm xăng dầu lưu hành tại Việt Nam buộc phải đáp ứng tiêu chuẩn Euro IV/V.

Nhà máy của BSR đã vận hành hơn 10 năm nên độ tin cậy và an toàn của các thiết bị, máy móc có xu hướng giảm, theo đó chi phí bảo dưỡng thường xuyên và định kỳ có xu hướng gia tăng.

Thêm vào đó, Dự án nâng cấp mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất được đánh giá không còn khả thi tại thời điểm hiện nay do giá chào thầu gói thầu EPC giai đoạn 2 vượt giá gói thầu đã được phê duyệt (BSR đã có Quyết định hủy thầu); không có khả năng thu xếp đủ vốn theo cơ cấu vốn chủ/vốn vay là 30/70 cho Dự án do không còn bảo lãnh Chính phủ; hiệu quả tổng thể của Dự án thấp và không đáp ứng điều kiện đầu tư của PVN. BSR đang báo cáo cấp thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án theo hướng tập trung nâng cấp chất lượng sản phẩm để đạt tiêu chuẩn chất lượng mức 5 và tăng cường sản phẩm hóa dầu (dự kiến hoàn thành vào năm 2025) đáp ứng xu thế chuyển dịch năng lượng trong tương lai nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của BSR.

Năm 2022, Công ty lên kế hoạch tổng sản lượng sản xuất và tiêu thụ gần 6.5 ngàn tấn. Dựa trên giá dầu là 60 USD/thùng, tổng doanh thu dự kiến 91,678 tỷ đồng và lãi sau thuế 1,295 tỷ đồng, lần lượt giảm 3% và 81%.

BSR sẽ tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022 vào ngày 22/04 tới.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi