Bull Market và Bear Market là gì trong thị trường tài chính?

Finnews24.com – Trong thị trường tài chính, khái niệm Bull Market và Bear Market là những thuật ngữ vô cùng quen thuộc đối với các nhà đầu tư. Các thuật ngữ này dùng để ám chỉ điều kiện và xu hướng hiện tại của thị trường. Đối với các Trader, hướng đi lên xuống của … Continue reading Bull Market và Bear Market là gì trong thị trường tài chính?