C32 đặt kế hoạch lãi sau thuế 2022 giảm 16%

Nova Consumer sắp IPO gần 11 triệu cp với giá 43,462 đồng/cp
BAF muốn huy động 600 tỷ đồng trái phiếu
IDV đặt mục tiêu lãi sau thuế niên độ 2021-2022 tăng 16%

Cụ thể, C32 ước doanh thu 2021 đạt gần 489 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 59 tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và 29% so với thực hiện năm 2020.

So với kế hoạch được cổ đông giao phó, C32 chỉ thực hiện được 80% mục tiêu doanh thu và 85% mục tiêu lãi sau thuế 2021.

Sang năm 2022, C32 dự kiến mang về 600 tỷ đồng doanh thu, tăng 23% so với ước thực hiện năm 2021 nhưng lãi sau thuế lại giảm 16%, xuống còn 49 tỷ đồng.

Trong một diễn biến khác, mới đây, HĐQT cũng thông qua Nghị quyết tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện là 12% (1,200 đồng/cp).

Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 10/01/2022 và ngày thanh toán là 26/01/2022. Được biết, tỷ lệ chi trả dự kiến trong năm 2021 theo kế hoạch của C32 là 24%.

Trên thị trường, sau thời gian tăng mạnh tạo đỉnh trong năm 2021 tại phiên 27/10 (38,100 đồng/cp), cổ phiếu C32 đã điều chỉnh. Chốt phiên cuối năm 2021, giá dừng chân tại mốc 33,400 đồng/cp, giảm 12% so với đỉnh, thanh khoản bình quân gần 400,000 cp/phiên.

COMMENTS

Các kênh liên lạc khác
Xin chào! Hãy liên lạc với chúng tôi ngay tại đây
Gọi cho chúng tôi