Các chỉ báo trong thị trường xu hướng

0

baongoaihoi – Các chỉ báo trong thị trường xu hướng.

Chỉ báo ADX

Một cách để xác định thị trường có xu hướng hay không là sử dụng chỉ báo kỹ thuật ADX

Được phát triển bởi J.Welles Wider, chỉ báo này sử dụng giá trị trong vùng 0-100 để xác định giá có đi theo 1 hướng mạnh hay không, tức là có xu hướng hay đi ngang

Giá trị hơn 25 thường được xem là giá đang đi trong xu hướng hoặc đã có xu hướng mạnh

Giá trị càng cao, xu hướng càng mạnh. Tuy nhiên, ADX cũng là một chỉ báo trễ, có nghĩa là chưa hẳn nó dự báo được tương lai. Nó đồng thời cũng không chỉ rõ là giá đang đi theo xu hướng tăng hay giảm

Đường trung bình MA trong thị trường có xu hướng

Nếu bạn không muốn sử dụng ADX, bạn có thể sử dụng đường trung bình đơn giản

Thử dùng SMA 7 kỳ, SMA 20 kỳ và SMA 65 kỳ trên biểu đồ của bạn. Sau đó, đợi đến khi 3 đường SMA này tụ lại rồi bắt đầu xòe ra như cánh quạt.

Nếu tại thời điểm 3 SMA xòe ra, SMA 7 nằm trên SMA 20 và SMA 20 nằm trên SMA 65 thì đó là thị trường đang có xu hướng tăng

Ngược lại, thì giá thị trường đang có xu hướng giảm

st-

SHARE