Cách tính toán Pivot Point

  baongoaihoi – Cách tính toán Pivot Point.

  Pivot Point và những mức kháng cư, hỗ trợ của nó được tính toán bằng các giá mở cửa, đóng cửa, cao nhất, thấp nhất của phiên giao dịch trước.

  Do Forex là một thị trường mở cửa 24h/5 ngày nên phần lớn các trader sử dụng thời điểm đóng cửa phiên New York lúc 5h sáng giờ Việt Nam làm giờ đóng cửa.

  Công thức tính Pivot Point

  Pivot Point = ( Giá cao nhất phiên trước + Giá thấp nhất phiên trước + Giá đóng cửa) /3

  Các mức hỗ trợ và kháng cự được tính như sau

  – Hỗ trợ và kháng cư đầu tiên

  R1= (2xPivot Point ) – Giá thấp nhất phiên trước

  S1 = (2xPivot Point ) – Giá cao nhất phiên trước

  – Hỗ trợ và kháng cự thứ 2

  R2 = Pivot Point + ( Giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)

  S2 = Pivot Point – ( Giá cao nhất phiên trước – giá thấp nhất phiên trước)

  – Hỗ trợ và kháng cự thứ 3

  R3 = Giá cao nhất phiên trước +2x (Pivot Point – giá thấp nhất phiên trước )

  S3= Giá thấp nhất phiên trước – 2x ( Giá cao nhất phiên trước – Pivot Point)

  Tuy nhiên, hiện nay phần lớn các phần mềm giao dịch đều có sẵn công cụ tính Pivot Point nên bạn chỉ cần kích hoạt trên phần mềm và các con số sẽ được tính toán cụ thể cho bạn.

  st-

  SHARE